Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2020

Ceny povolenek a členských známek na rok 2020

1.) Členské příspěvky

z toho zůstává (podíl)

PS

Sekretariát MRS

       

Členská :

1250,- Kč

1035,- Kč

215,- Kč

Členská udržovací :

450,- Kč

235,- Kč

215,- Kč

Mládež do 15 r. :

200,- Kč

70,- Kč

130,- Kč

Zápisné:

     

Dospělí a mládež 16-18 let

 

1000,- Kč

 2.
Ceny povolenek pro "Členy" (pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3 550,-

1 000,-

3 700,-

Poloviční

500,-

X

500,-

X

Měsíční

650,-

X

650,-

X

Týdenní

400,-

X

400,-

X

Denní

150,-

X

150,-

X

Mládež

300,-

X

300,-

X3.) Ceny povolenek pro "Nečleny " (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

Druh povolenky

MP

P

Roční

5 000,-

6 000,-

Měsíční

3 000,-

4 000,-

Týdenní

1 000,-

1 500,-

Denní

400,-

600,-

 

Legenda :

k bodu 1 : V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§7 odst.4 bod f stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

k bodu 2 : Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Z prodeje povolenek pro nečleny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejcům i PS odměnu ve výši 10% z ceny povolenky.

 

Všeobecné :

Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!!!

Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal !!!!

Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv .

Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy), červené (mimopstruhová pro nečleny) a žluté (pstruhová pro nečleny).

MRS, z.s. PS není povinný zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1 .rybářského lístku.

MRS", z.s. PS mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům I!!!!

Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům !!!!!

 

Výdej povolenek bude prováděn v kanceláři PS, umístěné v AGRO Jevišovice:

 4. 1. 2020 Agro Jevišovice 8.00 - 12.00 hod.  18. 1. 2020 Agro Jevišovice 8.00 - 12.00 hod.
 8. 2. 2020 Agro Jevišovice 8.00 - 12.00 hod.  22. 2. 2020 Agro Jevišovice 8.00 - 12.00 hod.
 7. 3. 2020 Agro Jevišovice 8.00 - 12.00 hod.  28. 3. 2020 Agro Jevišovice 8.00 - 12.00 hod.
 29. 4. 2020 Agro Jevišovice 16.00 - 18.00 hod.  6. 5. 2020 Agro Jevišovice 16.00 - 18.00 hod.

 

I nadále budeme do konce května vydávat korespondencí !

Doklady zasílejte na adresu PS Jevišovice, nebo vhazujte do naší schránky v budově AGRO Jevišovice (otevřeno PO-PÁ 7.00-15.00 hod.).

Adresa:

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Jevišovice
Jevišovice 102
671 53
Česká republika

Povolenka bude zaslána poštou. Pro bezproblémové zaslání, uveďte zpáteční adresu a kontakt pro případnou komunikaci (tel. e-mail).

K vydání povolenky je potřeba:

Číslo účtu: 1582539309/0800

Přihlášení